lørdag 8. oktober 2022

Mandagsyoga kurs Vinter 2023

Etter en pause i høst, så er vi i gang igjen i januar 2023!!Opplegget er jordnær, klassisk yoga som passer for folk flest.

Det er kurs i yoga hvor du får enkle øvelser med grundige instruksjoner om du er nybegynner, og mer krevende øvelser om du er mer erfaren.

Klassisk yoga gir en bred tilnærming til yoga, med fysiske øvelser, pusteøvelser, meditasjon og avspenning. Vi bruker godt med tid, slik at det er mulig å "lande" og å få en reell effekt som varer litt.

Det er 9 mandager kl. 19.15-20.45 fra 9. januar til og med 20. mars.

Pris: Kurspris for 9 ganger, kr. 1.900,-.

Betalingen kan gjøres på Vipps til Yogaspiren #607249 eller så kan du få faktura, si i fra ved påmelding.

Påmelding:
Ved betaling på vipps - husk å skrive inn navnet ditt! Alternativt beskjed på sms tlf: 99017475 eller på messenger. Send navn, e-post og mobil Tlf.

FORBEHOLD: På grunn av reisevirksomhet i jobb, kan det være at kurskvelden blir forskjøvet/avlyst. Det er tatt høyde for dette i kursprisen ved at man betaler for 9 ganger, selv om det i perioden er 10 mandager (vinterferien er holdt utenom).

Dersom vi ikke kan møtes fysisk, f.ek.s COVID-19, vil det bli tilbudt undervisning på zoom så langt det lar seg gjøre. Hvis kurs ikke kan avholdes pga sykdom, vil kurskvelder tas igjen senere uten omkostninger for deltakere.