Klassisk yoga

Hva er yoga?


Yoga er en over 5000 år gammel tradisjon som stammer fra India (nyere forskning viser at den kan kanskje være enda eldre), og som har hatt påvirkning på tusenvis av menneskers liv over hele verden. På sanskrit ble ordet yoga først funnet i de gamle vediske skriftene, som er de eldste skrifter kjent for mennesker. Ordet yoga betyr union og refererer til forbindelsen mellom kropp og sinn. Yogapraksisen består av ulike fysiske stillinger, pusteøvelser, meditasjon og avspenning.

Målet med yoga er å utvikle kropp og sinn, for å oppnå energi, konsentrasjon og glede.

På kurs i klassisk yoga utvikler vi yogapraksisen fra et rolig jevnt tempo og det grunnleggende mot det mer utfordrende. Vi får en innføring i det mest grunnleggende teknikkene, og bygger på disse mot en mer avansert praksis. Det som kanskje skille klassisk yoga fra en del av de mer moderne yogaformene, er at det ikke er en lik rutine/forløp som følges hver gang. Dette gjør at man som utøver ikke faller inn i en rutine, og at man får utfordret mange sider ved seg selv.

Et typisk forløp i en yogatime kan for eksempel være:
Fysiske stillinger - asanas
Vi jobber med både dynamiske og statiske stillinger, som både styrker, løser opp i stivhet og spenninger i kroppen, og gir bedre balanse.

Pusteøvelser - pranayama
Pusten er "bindeleddet" mellom kropp og sinn, og tilstanden i kroppen/sinnet påvirker pustemønsteret. Gjennom pusteøvelsene får du økt kontakt med, og større bevissthet på pusten din. Øvelsene hjelper deg til å utvikle en friere, roligere og mer uanstrengt pust.

Meditasjon
Yoga handler om tilstedeværelse, det å være her og nå. Du lærer noen teknikker som hjelper deg til å utvikle bedre oppmerksomhet og konsentrasjon på å være tilstede i nuet på en lett, uanstrengt måte.

Avspenning - yoga nidra
Vi starter og avslutter som regel klassen med en god avspenning. Avspenning hjelper oss å gi slipp på spenninger og hengi oss til dyp ro, fri for spenninger. Mange opplever at de kommer "nullstilt" ut av den avspente tilstanden og kommer hjem fra klassen med overskudd og energi. Yoga-avspenning er effektiv stressmestring og virker positivt inn på immunforsvaret.

Yoga er en filosofi

Klassisk yoga er basert på en helhetlig filosofi, som handler om å utvikle hele mennesket. Yoga er ikke noen religion.

Yogaen ble utviklet som en filosofi som fint står på egne ben, men noen av yogaens teknikker vet vi ble tatt opp i spesielt hinduismen og buddismen. Det er også høyst sannsynlig at noen av teknikkene fra de religiøse praksisene er blitt tatt opp i yogaens ulike tradisjoner uten at det i dag handler om religiøs tilbedelse.Det er mange tekster som handler om de mange aspektene av yogaens filosofi. De fleste av dem tar utganspunktet i Patanjalis "Yogaens 8 ledd", slik at han formulerte det i Yoga Sutra, en over 2000 år gammel skrift. Les en kortfattet oppsummering av yogaens aspekter definert av Patanjalis her og en litt mer omfattende beskrivelse her.