mandag 24. april 2017

Fullstendig oppmerksom - Pratyahara


På norsk kan Pratyahara begrepet oversettes med full oppmerksomhet eller å være fullt oppslukt av noe. Bli ett med øyeblikket, slik at man ikke legger merke til det som er rundt.


Denne praksisen er nevnt i den første, viktige skriftlige nedtegnelsen av yoga Patanjalis Yoga Sutra (ca 200 f.Kr), og ble der definert som èn av de 8 grener av yoga. I følge Patanjali er pratyahara broen mellom den ytre og den indre yogaen. Og det er det første, grunnleggende stadiet av oppmerksomhet som må til dersom man skal kunne komme videre i de meditative praksisene Dharana – konsentrasjon; Dhyana – meditasjon og Samadhi – en tilstand av å «bli ett med alt». 


Det er flere måter å øve opp oppmerksomheten på. Under finner du noen øvelser som gjøres samtidig med yogaøvelsene og de kan gjøres hver for seg, eller flere samtidig.1. «Hvordan oppleves det» underveis og etter det jeg gjør
Utforske hvordan det kjennes i kropp og sinn i det du gjør/har gjort akkurat nå. Lukk øynene og kjenn etter.

2. Pusten
Alternativ 1: Følge og koordinere pust og kroppens bevegelse i yogaøvelser (eller annen aktivitet, som å gå, male el)
Alternativ 2: Følge pustens gang inn/ut av nesen

3. Intensjon
Vie dagens yogapraksis til et tema. Utforske en intensjon, en sinnstilstand eller et ønske i den aktive yogaen. For eksempel, om du har uro i kropp og sinn – utforske og tenke «ro». Hvis du kjenner tristhet – utforske «glede». Andre nøkkelord kan være omsorg, kjærlighet, styrke, energi, gi slipp…

4. Energiområder (chakraer)
Gjennom øvelser konsentrere på et område i kroppen. Yogaens fysiske øvelser har ofte et energiområdet tilegnet den enkelte øvelsen, for eksempel i Rytterstilling konsentrerer vi på området mellom øyebrynene (Agia chakra), eller i Haren området nederste del av magen/rundt navlen (Manipur chakra)


5. Konsentrasjon på èn av sansene, som lytting
Dette gjør vi i meditasjonen Indre Stillhet, i første fase. Lytte og konsentrere på opplevelsen det gir uten å bli fanget opp av sinnets aktivitet med å tenke over HVA vi lytter på, men bare oppleve lyden i seg selv og den opplevelsen det gir.
Denne øvelsen kan også gjøres med smak, synsinntrykk, lukt eller berøring.