torsdag 26. november 2020

Vagus nerven kan påvirkes med bevisste, langsomme pust

Nerven er hovednerven i det parasympatiske nervesystemet. Når denne nerven er aktiv, svarer kroppen med avslapning eller psykologisk velvære. Økt aktivitet i vagusnerven kan redusere symptomer på generell uro, smerter, depresjon og angst.

Du kan påvirke vagus nerven med langsomme pusteøvelser. Klassisk yoga har flere typer pusteøvelser, som Chandra Nadi eller Vekselpusten (Nadi Shodana). Du kan også finne fine meditative puste-filer på YouTube eller Spotify. Ett eksempel på Youtube er denne: Vagus Breathing

Det foregår et spennende forskningsprosjekt på Oslo universitetssykehus på effekten av meditativ pust til bruk i smertelindring ved kroniske smerter. Les mer her: