søndag 7. februar 2021

Det klassiske programmet

 Som mange av dere vet, er yoga en urgammel tusenårig praksis som blomstrer og har funnet mange ulike former i dag. I Hatha yoga er det en kjerne av klassiske øvelser som går  langt tilbake i historien, og som ofte regnes som "kjerneøvelser" i den klassike tradisjonen. De fleste av disse stillingene er beskrevet i de tidlige tekstene av yoga (fra år 600-1500 etter vår tidsregning), som Hatha Yoga Pradipika og Goraksha Samhita. 

Det er bestemte fysiske øvelser, pusteøvelser, avspennings- og meditasjonsøvelser som hører til den komplette serien.

Øvelsene utføres i en bestemt rekkefølge for at de skal få optimal effekt. Øvelsene kan selvfølgelig gjøres uavhengig av hverandre, de er gode og virkningsulle øvelser hver for seg. Men tanken er at de har en spesielt god effekt om de utføres i en bestemt rekkefølge. 

Øvelsene er satt sammen etter prinsippene "øvelse - motøvelse". Med andre ord, strekker og styrker man ryggen, er det riktig også å strekke og styrke buken. Står man opp-ned, er det viktig etterpå å strekke godt kroppen i stående stilling fra føttene. Gjør man rotasjon i èn retning, er det viktig å rotere i motsatt retning.

Selv om øvelsene gjøres i en rekkefølge, kan allikevel variasjonene være mange slik at man kan utforske ulike effekter: 

  • Serien kan utføres langsomt, hvor man holder/synker inn i stillinger over lenger tid 
  • Den kan gjøres  mer dynamisk, hvor man bare holder øvelsene kort og flyter fra øvelse til øvelse. 
  • Man kan legge til konsentrasjon på energiområdene (chakraer) i de ulike øvelsene - alle de fysiske stillingene sies å stimulere ulike energiområder. 
  • Det går an å kombinere bestemte pusteøvelser sammen med de fysiske øvelsene
  • I tillegg trener vi Pratyahara - fullstendig tilstedeværelse - i de ulike øvelsene, slik at man øver opp evnen til å kjenne etter og få innsikt iegen kropp og sinn.

Man starter gjerne den klassiske serien med innledende avspenning og noen runder med Solhilsen.

Under finner du øvelser i det klassiske programmet - til inspirasjon og hjemmeyoga!