Effekt av yoga

Det er etter hvert et stort forskningsmateriale fra alle kanter av verden, som bekrefter yogaens effekt, blant annet:

  • Styrker muskulatur, øker fleksibilitet og kordinasjonsevne
  • Stor mental effekt gjennom å redusere stress, bedre selvbilde og opplevelse av kontroll
  • Spennende, helsebringende effekter på kroppens "styringssentraler" som hormoner, blodtrykk og metabolisme
Det er også gjort en rekke forsøk på bruk av yoga ved ulike sykdomstilstander, og hvor yoga har hatt en helserbingende effekt (f.eks. posttraumatisk stress, depresjon, ryggproblemer, hjerte- og karsykdommer, diabetes, overvekt, leddgikt, fibromyalig).

Hvis du er interessert i dette temaet finnes det mye informasjon på nettet. Min kollega Kristi Ulriksborg og jeg har samlet noe av dette materialet på en egen nettside vi har kalt Yogaviten